محور x و y

ساخت بازی ماز - محور های x و y 00:10:00. منظور از محور افقی همان Category axis است

2022-12-03
    وجبات تحتوي ع بروتين
  1. (حرکت عمودی) ژوئن 12, 2017 / ۰ دیدگاه
  2. شکل 16- جابجا کردن محور عمودی و افقی
  3. در دستگاه‌های سه
  4. موفق باشید